Skip to main content

Utviklingshemmedes rettsikkerhet - 25 år etter ansvarsreformen

Presentasjoner |  2016
18. juni 2019

Olsen, T. & Kermit, P. (2016). Utviklingshemmedes rettsikkerhet - 25 år etter ansvarsreformen. Paper presentert ved Forskning om funksjonshemming, den 7. nasjonale forskningskonferanse, Trondheim, 9. og 10. mai 2015.

Fafo-forskere