Presentasjoner

Rapportsøk

Utviklingshemmedes rettsikkerhet - 25 år etter ansvarsreformen

Olsen, Terje & Patrick Kermit

2016

Forskere på Fafo: Terje Olsen

Utviklingshemmedes rettsikkerhet - 25 år etter ansvarsreformen