Skip to main content
Svein Ole Borgen og Jens B. Grøgaard

Rana i arbeid (II)

Omstilling og levekår

  • Fafo-rapport 055
  • Fafo-rapport 055

Rana-prosjektet er et samarbeid mellom følgende forskningsinstitusjoner:  Nordlandsforskning, Industriøkonomisk Institutt og FAFO. FAFO har vært hovedansvarlig for prosjektet.

Denne publikasjonen er den siste av i alt 7 rapporter som er utgitt innenfor Rana-prosjektet. En rekke tema drøftes i dette forsknings- og utredningsprosjektet, bl.a.:

* hvilken betydning Jernverket har hatt og har for Ranasamfunnet og regionen
* konsekvenser av omstilling ved Jernverket, samt tiltaksmuligheter i Rana-samfunnet

Publikasjonen tar først og fremst sikte på å presentere hovedresultatene fra undersøkelsen av arbeidsledighet og levekår i Rana-samfunnet. Publikasjonen er samtidig en samlerapport for hele Rana-prosjektet, som har pågått fra høsten 1983 til høsten 1985. Oppdragsgiver for Rana-prosjektet har vært Mo Jern- og Metallarbeiderforening.

  • Publisert: 2. januar 1986
  • Ordrenr. 055
Last ned publikasjonen