Skip to main content
Svein Ole Borgen

Rana i arbeid - ny giv og ny sats

  • Fafo-rapport 022
  • Fafo-rapport 022

Rana-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom følgende forskningsinstitusjoner: Nordlandsforskning, Industriøkonomisk institutt, Gruppen for ressursstudier og Fafo. Fafo har vært hovedansvarlig for prosjektet. Følgende tema belyses i denne delrapporten:

  • Hvilken betydning Jernverket har hatt og har for Rana-samfunnet og regionen
  • Konsekvensene av omstilling ved Jernverket
  • Analyse av tlltaksmuhgheter i Rana-samfunnet og regionen

Oppdragsgiver for Rana-prosjektet var Mo Jern- og Metall-arbeiderforening.

  • Publisert: 3. januar 1984
  • Ordrenr. 022
Last ned publikasjonen