Publikasjoner

Rapportsøk

Rana i arbeid - ny giv og ny sats

Svein Ole Borgen

Fafo-rapport 022

Nettutgave

Rana-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom følgende forskningsinstitusjoner: Nordlandsforskning, Industriøkonomisk institutt, Gruppen for ressursstudier og Fafo. Fafo har vært hovedansvarlig for prosjektet. Følgende tema belyses i denne delrapporten:

  • Hvilken betydning Jernverket har hatt og har for Rana-samfunnet og regionen
  • Konsekvensene av omstilling ved Jernverket
  • Analyse av tlltaksmuhgheter i Rana-samfunnet og regionen

Oppdragsgiver for Rana-prosjektet var Mo Jern- og Metall-arbeiderforening.

Utgitt: 1984 Id-nr.: 022