Skip to main content
  • Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

  • Fafo-rapport 2012:52
  • Fafo-rapport 2012:52

I bygg og anlegg er det mange risikofylte arbeidsplasser, og selv om mye er gjort for å bedre situasjonen, er HMS-utfordringene fremdeles store. Manglende sikkerhetstiltak, korte tidsfrister og stort arbeidspress er særlige utfordringer, i tillegg bidrar et høyt innslag av utenlandske arbeidstakere til at det oppstår språkproblemer og kulturforskjeller. På denne bakgrunn stiller vi følgende spørsmål:
• Hvordan utvikler HMS-arbeidet seg i møtet mellom store og små bygg- og anleggsbedrifter? Tar de små etter og lærer HMS-arbeid av de store?
• Hva er de viktigste HMS-utfordringene i forbindelse med bruk av østeuropeisk arbeidskraft? Og hvordan har utviklingen fra 2006 til 2011 vært?

  • Publisert: 8. mars 2012
  • Ordrenr. 20279