Publikasjoner

Rapportsøk

Sosialpolitikken i EF

Ivar Lødemel

Fafo-rapport 111

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Denne rapporten er en av flere rapporter fra Fafos forskningsprogram "Internasjonalisering og europeisk integrasjon - utfordringer for fagbevegelsen". Rapporten tar for seg utviklingen av og innholdet i EFs sosialpolitiske tiltak. Det skilles mellom egne tiltak og tiltak som har til hensikt å koordinere medlemsstatenes egne inntektssikringsordninger.

Rapporten drøfter også sosialpolitiske konsekvenser av den pågående og framtidige tilnærmingen mellom Norge og EF. Det skilles mellom alternative resultater av en EØS-avtale og norsk medlemsskap. Rapporten er en del av et treårig prosjekt finansiert av NORAS.

Utgitt: 1991 Id-nr.: 111