Skip to main content
  • Kristian Rose Tronstad og Jon Rogstad

Stemmer de ikke?

Politisk deltakelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  • Fafo-rapport 2012:26
  • Fafo-rapport 2012:26

Innvandrere benytter stemmeretten i mindre grad enn majoritets­befolkningen. Ikke bare er valgdeltakelsen lavere, forskjellene ser ut til å øke. Bruker man nivået på deltakelse som barometer på politisk integrasjon, har det følgelig ikke blitt mer integrasjon, men mindre. Systematiske forskjeller i valgdeltakelsen er utgangspunktet for denne rapporten, hvor følgende spørsmål stilles: Hva forklarer at mange med minoritetsbakgrunn ikke benytter stemmeretten? Hva kan gjøres for å stimulere flere til å delta? Hvem er minoritetspolitikerne som blir valgt? Gir de uttrykk for at det er noen motsetning mellom det å være politiker og forvalter av fellesinteresser, og det å ha minoritetsbakgrunn og bli oppfattet som representant for særinteresser?

  • Publisert: 14. februar 2012
  • Ordrenr. 20253
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere