Publikasjoner

Rapportsøk

Svar skyldig
Velferdsstatens utfordringer - partienes svar

Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red)

Fafo-rapport 092

Nettutgave

Forskningstema: Den nordiske modellen

Utgitt: 1989 Id-nr.: 092