Skip to main content
  • Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

Tillitsvalgtes hverdag

... sett fra grasrota i seks LO-forbund

  • Fafo-rapport 2012:40
  • Fafo-rapport 2012:40

Hvordan er det å være tillitsvalgt på arbeidsplassnivå i Norge? I en tid der det rettes stor oppmerksomhet mot den norske arbeidslivsmodellen, er dette et interessant og viktig spørsmål. Tillitsvalgte på arbeidsplassen utgjør viktige bærebjelker i den norske arbeidslivsmodellen på lokalt nivå. Det er de lokale tillitsvalgte som skal ivareta medlemmenes interesser og inngå som part i samarbeidet med arbeidsgiver lokalt, og som skal verve nye medlemmer til fagbevegelsen. Samtidig skal de fleste av disse kombinere oppgavene som tillitsvalgt med sine ordinære arbeidsoppgaver. I denne rapporten undersøker vi hverdagen til tillitsvalgte i seks LO-forbund.

  • Publisert: 24. februar 2012
  • Ordrenr. 20267