Skip to main content
  • Hilde Haualand, Jon Emil Natvig og Atle Ørsnes

Tolk i lomma

Prosjekt «Utprøving av tegnspråktolketjenester via 3G mobiltelefoner»

  • Fafo-rapport 516
  • Fafo-rapport 516
Med tredje generasjons mobiltelefoner (3G) er det mulig å bruke tegnspråk til telefonsamtaler. Denne rapporten er en presentasjon av de erfaringene som ble gjort i prosjektet «Utprøving av tegnspråktolketjenester via 3G mobiltelefoner».
Prosjektet avdekket at slik tolking på sikt gir uante muligheter for tegn-språklige til å delta i spontan og uplanlagt kommunikasjon, både med kollegaer på arbeidsplassen og på ulike samfunnsarenaer. Det gjenstår likevel noen utfordringer før den nye teknologien fungerer optimalt som verktøy for tolking via bildetelefoni. Noen av disse utfordringene er at telefonens design er ikke optimal for samtaler på tegnspråk, hastigheten i bildeoverføringen er ikke høy nok og bildekvaliteten bør forbedres.
Med bakgrunn i de erfaringene som er gjort i prosjekt «Utprøving av tegnspråktolketjenester via 3G mobiltelefoner», konkluderes det med at tolk via 3G mobiltelefoner kan bli et viktig supplement til den ordinære tolketjenesten. Tolk via 3G kan bidra til at tolketjenesten blir mer tilgjengelig, spesielt for uplanlagte, akutte og kortvarige behov for tolk.
«Utprøving av tegnspråktolketjenester via 3G mobiltelefoner» var et samarbeidsprosjekt mellom Fafo, Telenor R&D, Hjelpemiddelsentralens tolketjeneste i Oslo og Norges Døveforbund, delfinansiert av IT Funk.
  • Publisert: 9. februar 2006
  • Ordrenr. 516
Last ned publikasjonen