Skip to main content
  • Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland

Too old to rock’n roll?

Seniorpolitisk praksis i norske industribedrifter

  • Fafo-rapport 2007:06
  • Fafo-rapport 2007:06

I denne rapporten har vi undersøkt om og hvordan medlemsbedrifter i Norsk Industri  tilrettelegger for å øke pensjoneringsalderen hos sine ansatte. I en tid med økonomisk vekst og mangel på arbeidskraft, trenger bedriftene seniorer. Vi stiller følgende spørsmål:
•    Er eldre arbeidstakere viktige i bedriftenes personalarbeid?
•    På hvilke måter legger man til rette for at ansatte blir i arbeid lengst mulig?
•    Hvilke erfaringer kan vi trekke fra det arbeidet som gjøres, og kan disse anvendes i hele industrien?
•    Hva er eventuelt årsaken til at arbeidet ikke lykkes?

  • Publisert: 1. februar 2007
  • Ordrenr. 20006
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere