Publikasjoner

Rapportsøk

Vinn - vinn! 2. utg.
Samarbeidsorientert bedriftsutvikling i et strategisk perspektiv

Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen

Fafo-rapport 079

Nettutgave

Det norske samfunnet kan ikke møte fremtidens utfordringer uten et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Skal norsk næringsliv vokse fremover mot år 2000 må satsingen på dristige teknisk-organisatoriske utviklingsprosjekter intensiveres betydelig. Boka drøfter ulike modeller for utviklingsarbeid tilpasset denne utfordringen. Følgende spørsmål står sentralt:
* Hvilke krav bør stilles til fremtidens teknisk-organisatoriske løsninger?
* Hvordan bør utviklingsmidlene prioriteres?
* Hvilke problemstillinger og trender vil dominere i utviklingen av fremtidens industribedrifter?
* På hvilket grunnlag kan ledelsen og de ansattes organisasjoner i samarbeid bidra til at alle grupper i bedriften slutter opp om utviklingssamarbeidet?

For norsk næringsliv og fagbevegelse haster det å gjøre noe med disse problemstillingene. Visjoner om fremtidens industribedrift, som knapt er kjent i Norge, er i ferd med å virkeliggjøres i ledende industriland som Vest-Tyskland og Japan. Boka er skrevet på oppdrag fra «Norge som Industrinasjon», som er et samarbeidsprosjekt mellom Landsorganisasjonen og Norges Industriforbund.

Utgitt: 1990 Id-nr.: 079