Skip to main content
  • Tove Midtsundstad og Espen Dahl

Yrke og forventet levealder

  • Fafo-notat 2000:20
  • Fafo-notat 2000:20

I dette notatet beregnes forventet levealder i ulike yrkesgrupper ved hjelp av dødelighetstabeller. Vi beskriver forskjeller i levetid ved inngangen til og ved utgangen av yrkeslivet. Disse forskjellene drøftes så i forhold til et utvalg mulige årsaker. Resultatene må betraktes som interessante både i helsemessig og sosialpolistisk sammenheng, og ikke minst i forhold til spørsmålet om behov for førtidspensjonering, hva som er en rimelig avgangsalder og kostnadene ved pensjonsforsikring for ulike yrkesgrupper.

  • Publisert: 20. januar 2000
  • Ordrenr. 653
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere