Skip to main content
  • Faktaflak desember 2021
  • Sissel C.Trygstad og Anne Mette Ødegård

Ytringsfrihet i arbeidslivet

  • Faktaflak desember 2021
 

Hvor lett eller vanskelig er det å ytre seg i arbeidslivet? I forbindelse med et prosjekt for Fritt Ord, ble det høsten 2021 gjennomført en spørreundersøkelse blant norske arbeidstakere. Vi spurte dem hvor stort spillerom arbeidstakere bør ha til å ytre seg offentlig, og hvor stort spillerom de faktisk har. Tidligere undersøkelser har vist at offentlig ansatte vurderer sine ytringsbetingelser som dårligere sammenliknet med arbeidstakere i privat sektor. Er det fortsatt slik i 2021?

Rettelse i faktaflaket 16. juni 2022: Ny figur 1.

  • Publisert: 23. desember 2021