Skip to main content
Fafos forskning på

Ukraina og ukrainske flyktninger

Fafo forsker på en rekke ulike spørsmål knyttet til Ukraina-krigen, med særlig vekt på migrasjon og migranter. Vi har også utført noe forskning på spørsmål som gjelder Ukraina og ukrainere forut for krigsutbruddet.

Fafo har en betydelig portefølje av prosjekter som følger ukrainske flyktninger i Norge og ellers i Europa, gjennom flukt, bosetting, integrering og eventuelt retur.

Vi undersøker hvem som flykter fra Ukraina nå, og hva som påvirker hvilket land de velger å reise til i prosjektet «Migrasjonsbeslutninger blant ukrainere i Europa» (UDI) og «MARE – European Management of Migration and Refugees» (Forskningsrådet).

Gjennom fire ulike prosjekter, ser vi på

 • flyktningenes møter med introduksjonsprogrammet, og hvordan norske kommuner og fylkeskommuner har klart omstillingen til de høye ankomsttallene.
 • bruken av kort programtid og konsekvenser av de høye ankomsttallene og midlertidig lov for personer med midlertidig beskyttelse
 • fylkeskommunens rolle, formell kvalifisering innenfor introduksjonsprogrammet, og tilbudet til 16–17-åringer som ikke lenger har rett til opplæring etter integreringsloven.
 • innføringen av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet, og IMDIs brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogram.

I alle disse prosjektene er ukrainske flyktninger den viktigste deltakergruppen. De høye ankomsttallene i kjølvannet av invasjonen i Ukraina er også en viktig del av rammeverket for hvordan integrasjonsprogrammene utformes i norske kommuner.

I prosjektet «Tillit blant flyktninger» skal forskere på Fafo gjennom survey med longitudinelt design følge ukrainske flyktninger over tid, for å forstå hvordan tillitt til institusjoner endrer seg med botid i Norge.

I «undersøkelse av matutdeling i regi av frivillige organisasjoner og andre relevante aktører» ser vi på matsikkerhet og matutlevering i Norge, men har et særlig fokus på hvordan og hvorfor flyktninger fra Ukraina bruker matutleveringene.

Rapporter og notater

Annen publisering

Prosjekter

Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogram
IMDi har siden 2020 gjennomført en nasjonal kvantitativ brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet.
Kort programtid og midlertidige endringer i integreringsloven som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina
I integreringsloven fra 2021 legges det til rette for at man i større grad skal kunne differensiere programtid og programinnhold avhengig av hvor mye utdannelse flyktninger har med seg fra hjemlandet. Flyktninger som har fullført videregående opplæring i hjemlandet skal som hovedregel kun ha 6 måneders integrasjonsprogram, med mulighet for 6 måneders forlengelse.  Programinnholdet for denne gruppen skal imidlertid legge til rette for rask progresjon, og inneholde tilrettelagte arbeidsrettede eller utdanningsrettede elementer.
Fylkeskommunenes nye rolle på integreringsfeltet
I den nye integreringsloven (2021) gis fylkeskommunen flere nye oppgaver. På områder der ansvarsfordelingen tidligere kunne være uklar har fylkeskommunen nå fått en tydeligere rolle. Et eksempel på dette er at 16–17-åringer ikke lenger har rett til opplæring etter integreringsloven – men kun etter opplæringsloven. Et annet er at fylkeskommunen har fått ansvar for opplæring i norsk og samfunnsfag for alle som går i videregående opplæring.
Sekundærmigrasjon og fremtidsmuligheter blant ukrainske flyktninger i Europa
I dette prosjektet ser vi på ukrainske flyktningers planer om og erfaringer med migrasjon i Europa i lys av forholdene de lever under; tilgang på jobber, velferdsgoder og -tjenester, sosiale nettverk og lokal tilknytning. Vi spør hvordan dette påvirker flyktningenes vurderinger av hvor i Europa de reiser og om de vurderer å reise videre etter å ha søkt beskyttelse i ett land. Prosjektet er finansiert av UDI, og bygger videre på forskningsrådsprosjektet MARE, om europeisk migrasjonspolitikk og sekundærmigrasjon blant flyktninger.
Evaluation of the new standardized elements in Norwegian introductory programs for refugees

Ved inngangen til 2021 innføres en rekke standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Noen er obligatoriske både for kommunene og for deltakerne – andre er frivillige å ta i bruk. Målet er at de standardiserte elementene skal gjøre det enklere for kommunene å planlegge, utforme og gjennomføre gode program.

European management of migration and refugees

I dette prosjektet, MARE, ser vi på Europas rolle i håndteringen av flyktninger i fire områder, Amman i Jordan, Bequaa-dalen i Libanon, Agades i Niger og Nakivale i Uganda.

Arrangementer med video

 • Mandag 22. april 2024, kl. 10.30–13.30
  Mandag 22. april 2024, kl. 10.30–13.30

  Integrering i usikre tider

  Fafo-seminar med rapportlanseringer
 • Onsdag 1. mars 2023, kl. 08.30–09.45
  Onsdag 1. mars 2023, kl. 08.30–09.45

  Ett år med flyktninger fra Ukraina

  Fafofrokost
 • Tirsdag 29. mars 2022, kl. 09.00–12.30
  Tirsdag 29. mars 2022, kl. 09.00–12.30

  Flyktninger fra Ukraina – er vi klare til å hjelpe?

  Fafo-seminar