Arbeidsgiverne og rekruttering. Krumtappen i inkluderingspolitikken


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2014:33
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger

Project participant(s)

Erika Braanen Sterri

Research area(s)

Labour market integration

Project period

April 2013
May 2014