Completed projects

Livsfasepolitikk - økt bruk av eldre arbeidstakere


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2007:28
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad
Erfaringer med seniorpolitikk i seks kommuner

Fafo-rapport 2006
Tove Midtsundstad
Erfaringer fra norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak

Fafo-rapport 2013:07
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen
Gjenbesøk i seks kommuner

Project management

Tove Midtsundstad

Project participant(s)

Tove Midtsundstad

Commissioned by

KS

Project period

November 2005
August 2007