Fafo papers

Search publications

Arbeid, teknologi og kompetanse
Framtidens arbeidsliv: Notat 3

Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad

Fafo-notat 2019:16

Last ned nettutgaven

Forskere på Fafo: Johan Røed Steen, Sissel C. Trygstad

Published: 2019 Id-nr.: 10306