Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
De tillitsvalgte og medlemmene
Framtidens arbeidsliv: Notat 4

Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen

Fafo-notat 2019:17

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Partssamarbeid, Den nordiske modellen, Organisering i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Johan Røed Steen

De tillitsvalgte utgjør viktige bærebjelker i den norske arbeidslivsmodellen. I dette notatet undersøker vi blant annet om tillitsvalgte involveres i endringsprosesser og om de deltar i formelle møter med arbeidsgiver. Analysene viser at det er utfordringer knyttet til medbestemmelse og partssamarbeid i flere av de virksomhetene der de tillitsvalgte i NAF utøver sine verv.

 

Notater fra dette prosjektet:

Hva kan vi lære av historien? Framtidens arbeidsliv: Notat 1. Fafo-notat 2019:14

Drivkrefter og utfordringer for den norske modellen. Framtidens arbeidsliv: Notat 2. Fafo-notat 2019:15

Arbeid, teknologi og kompetanse. Framtidens arbeidsliv: Notat 3. Fafo-notat 2019:16

De tillitsvalgte og medlemmene. Framtidens arbeidsliv: Notat 4. Fafo-notat 2019:17

Framtidens arbeidsliv – sammendrag. Fafo-notat 2019:18

 

Vedlegg

Vedlegg 1 Intervjuguide tillitsvalgte NAF

Vedlegg 2 Intervjuguide medlemmer NAF

Vedlegg 3 Intervjuguide gruppeoppgaver NAF

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10307