Fafo reports

Search publications

På vei mot et vanlig liv, slik du selv definerer det
Evaluering av Blå Kors’ gatenære tiltak og tilbudet Steg for Steg

Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen og Anette Brunovskis

Fafo-rapport 2021:27

Last ned nettutgave

| English summary

Project: Blue Cross Norway's offer to persons with drug problems

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Anette Brunovskis

Published: 2021 Id-nr.: 20795

Andre utgivelser

Fafo-rapport 2019:10
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
En behovsanalyse av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg


Fafo-notat 2021:05
Ketil Bråthen og Anette Brunovskis
En underveisrapportering