Arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Kompetansepolitikkens plass mellom utdanning og arbeidsliv
Fafo-frokost

Tirsdag 1. september 2015, kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Kompetansepolitikkens plass mellom utdanning og arbeidsliv

På programmet

Bjørn Haugstad

Statssekretær (H)

Svein Oppegaard

Direktør, område arbeidslivspolitikk

Trude Tinnlund

LO-sekretær
Forsker
Fafo
Forsker
Fafo
Forsker
Fafo
Forsker (permisjon)
Fafo
Forsker
Fafo
Forsker (permisjon)
Fafo
Forsker
Fafo
Forskningsleder, professor
Fafo

Norsk arbeidsliv har klart å kombinere høy produktivitet og små lønnsforskjeller. Det skyldes blant annet et velutbygd utdanningssystem og gode læringsvilkår på jobb. Med et arbeidsliv i rask endring settes veletablerte ordninger under press. Går vi mot et økt kompetansegap i norsk arbeidsliv?

 

Fafo har det siste året publisert tre rapporter som på ulike måter belyser kompetansepolitiske utfordringer i skjæringspunktet mellom utdanningspolitikk og arbeidslivspolitikk.

På denne Fafo-frokosten presenterte vi smakebiter fra forskningen, og vi hadde invitert politikere, forskere og partene i arbeidslivet til å kommentere og debattere: Hva er de viktigste utfordringene framover? Hva kan myndighetene gjøre? Hva kan aktørene i arbeidslivet gjøre?

Program


Velkommen ved Jon Rogstad, forskningsleder Fafo

Innledninger ved Fafo-forskere

Torgeir Nyen: Vilkår for læring i norsk arbeidsliv (lysark - pdf) 
Erika Braanen Sterri: Utjevning – nye kompetansegap?
Tove Mogstad Aspøy: Digital kompetanse i arbeidslivet
Kaja Reegård: Rettigheter – utdanning som rett eller plikt?
Anna Hagen Tønder: 2+2 – ikke for alle

Etter hver innledning gis ordet til panelet for kommentar og debatt

I panelet

Bjørn Haugstad, statssekretær (H) i Kunnskapsdepartementet

Svein Oppegaard, direktør for arbeidsliv i NHO

Trude Tinnlund, LO-sekretær

__________

Møteledere: Jon Rogstad og Anne Mette Ødegård, Fafo

 

Nye Fafo-publikasjoner

Nedenfor er link til tre av publikasjonene som ble presentert på frokostseminaret. Den fjerde publikasjonen offentliggjøres senere i høst. Rapporten har arbeidstittelen "Å ta fagbrev som voksen", og forfattes av Fafo-forskerne Tove Mogstad Aspøy, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder.

20414Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri (2015),  Lærevilkår i norsk arbeidsliv. Utjevning eller mot nye kompetansegap? Nettutgave. Fafo-rapport 2015:09

 

 

 

 

 

20433Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen (2015), Digital kompetanse i arbeidslivet. Nettutgave. Fafo-rapport 2015:28

 

 

 

 

 

20432Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad (2015), Grenser for utdanning. Rett til videregående opplæring for voksne. Nettutgave. Fafo-rapport 2015:27

 

 

 

 

 

Videointervju om fagopplæring

logo arbeidslivet noHvordan blir man fagarbeider? Hvor lang tid bruker ungdom på gjennomføringen? Og er det riktig å snakke om «krise» i fagopplæringen? Dette er bare noen av spørsmålene som besvares av Fafo-forskerne Anna Hagen Tønder og Torgeir Nyen i et videointervju gjennomført av arbeidslivet.no (24.03.2015) Les mer og se intervjuet her

På programmet