Aktive prosjekter

Prosjektleder

Anne KiellandOppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet


Forskningstema

Global utdanning


Prosjektperiode

 
desember 2016
mars 2017

Barrierer for jenters utdanning i Vest-Afrika

I denne studien gir vi en kort oversikt over noen av de områdene det fortsatt mangler kunnskap om når det gjelder jenters utdanning i Vest-Afrika.

Interseksjonalitet er et stikkord: jenter og flukt, jenter og konflikt, jenter og funksjonsnedsettelse, jenter og urban fattigdom osv. Det skal videre problematiseres at aggregerte data skjuler at det er store variasjoner mellom subpopulasjoner.

Fafo-report 2017:39
A scoping study concerning knowledge about trends and sub-variations