Aktive prosjekter

Prosjektleder

Terje OlsenOppdragsgiver(e)

Oslo kommune


Forskningstema

Fattigdom


Prosjektperiode

 
mai 2019
mars 2020

Bistand til evaluering av levekårsprosjekt i Oslo kommune

Prosjektet er en evaluering av tre konsepter som er iverksatt i forbindelse med Oslo kommunens levekårsprosjekt 2018-2019.

Formålet med de tre konseptene er å forebygge og redusere fattigdom og sosial ekskludering blant barn, unge og barnefamilier. De tre konseptene som skal evalueres er: barnerike familier, mottaksarbeidet i NAV og radikal innovasjon. Prosjektet skal gi kunnskap om hvordan de tre konseptene er implementert i bydelene, i hvilken grad de er i tråd med de verdiene som ligger til grunn i levekårsprosjektet, hvilke metoder som er tatt i bruk og hvordan Oslo kommune skal kunne kan måle gevinstene av prosjektene.