Aktive prosjekter

Prosjektleder

Torgeir Nyen


Prosjektdeltaker(e)

Kaja Reegård
Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Forskningsinstituttet 3s, Wien


Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring


Prosjektperiode

 
mai 2017
november 2017

Changing role of VET

Om eksterne faktorer som påvirker fag- og yrkesopplæringen, yrkesutdanning på høyere nivå og yrkesfaglig videreutdanning

Fafo deltar i prosjektet Changing Role of VET, som er ledet av forskningsinstituttet 3s i Wien, og finansiert av CEDEFOP. Fafo vil bidra med beskrivelser og analyser av Norge når det gjelder temaene eksterne faktorer som påvirker fag- og yrkesopplæringen, yrkesutdanning på høyere nivå, og yrkesfaglig videreutdanning.