Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Ekstern barnehagevurdering – hvordan måle kvalitet

Prosjektleder

Beret Bråten

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet.

Forskningstema

Oppvekst og foreldreskap

Prosjektperiode

 
februar 2016
juni 2016

Ekstern barnehagevurdering er en måte å vurdere kvalitet på og bidra til kvalitetsutvikling i barnehager.

Hva som er kvalitet i barnehagen og hvordan slik kvalitet kan måles, er omdiskutert. Barnehagelov og rammeplan pålegger barnehager å vurdere sin virksomhet. Ekstern barnehagevurdering er en måte å vurdere kvalitet på og bidra til kvalitetsutvikling i barnehager.

Dette innebærer at en ekstern vurderingsgruppe undersøker barnehagers praksis på nærmere utvalgte områder, uttaler seg om hva som er bra og hva som må utvikles, og kommer med anbefalinger om ønsket praksis. Utdanningsdirektoratet skal utvikle et verktøy for ekstern barnehagevurdering, derfor ønsker de en undersøkelse av hvordan dette praktiseres lokalt og hva som er erfaringene med metoden. Fafo skal gjennomføre denne undersøkelsen om lokale erfaringer med ekstern barnehagevurdering.

Fafo-rapport 2016:17
Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene?