Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Fagarbeiderundersøkelsen

Eksterne forskere

Asgeir Skålholt, NIFU

Kaja Reegård, NIFU

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

 
januar 2018
desember 2020

Innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag.

Fafo og NIFU, med teknisk bistand fra Respons Analyse, skal gjennomføre en fagarbeiderundersøkelse innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag. Målet med fagarbeiderundersøkelsen er å frambringe kunnskap om hva slags, hvorvidt, og på hvilke måter kompetanse oppnådd gjennom det norske fagopplæringssystemet brukes i arbeidslivet, slik fagarbeideren selv vurderer det.

Fafo-notat 2019:10
Underveisnotat fra utviklingen av fagarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverundersøkelsen