Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
HMS-utfordringer ved alenearbeid

Prosjektleder

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

LO

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Prosjektperiode

 
mars 2016
januar 2018

I 2016 gjennomførte Fafo et forprosjekt om HMS-utfordringer ved alenearbeid for ulike yrkesgrupper.

Arbeidet resulterte i et notat hvor ulike sider ved alenearbeid ble presentert. Forbundene som deltok i forundersøkelsen er alle opptatt av at større grad av alenearbeid er en trend blant flere av de yrkesgruppene som forbundene organiserer, og at kunnskapen om HMS-utfordringer knyttet til dette er svært begrenset. I dette hovedprosjektet skal vi kartlegge dette nærmere – både omfanget av alenearbeid for ulike medlemsgrupper, HMS-utfordringer (både fysiske og psykiske) og hvilke systemer og rutiner virksomhetene har når det gjelder å forebygge risiko for ulykke og helseskade.

Fafo-notat 2016:22
En kunnskapsstatus

Fafo-rapport 2018:07
HMS-utfordringer for medlemmer i fem forbund