Aktive prosjekter

Prosjektleder

Ragnhild Steen Jensen


Prosjektdeltaker(e)

Anne Hege Strand

Oppdragsgiver(e)

Næringsforeningen i Kristiansandregionen


Forskningstema

Arbeidsmiljø


Prosjektperiode

 
juni 2017
oktober 2017

Likestilt arbeidsliv

Prosjektet er en oppfølging av arbeidet Fafo gjorde med å utvikle en likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter.

Et pilotprosjekt for å viderutvikle en standard/sertifisering er i gang i Agderfylkene. Fafo skal bidra med å intervjue i tre av forsøksvirksomhetene og dessuten utvikle en intervjuguide som kan brukes i det videre arbeidet.

Fafo-notat 2018:23
Intervjuundersøkelse i tre virksomheter på Agder