Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Likestilt arbeidsliv

Prosjektleder

Ragnhild Steen Jensen

Prosjektdeltaker(e)

Anne Hege Strand

Oppdragsgiver(e)

Næringsforeningen i Kristiansandregionen

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Prosjektperiode

 
juni 2017
oktober 2017

Prosjektet er en oppfølging av arbeidet Fafo gjorde med å utvikle en likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter.

Et pilotprosjekt for å viderutvikle en standard/sertifisering er i gang i Agderfylkene. Fafo skal bidra med å intervjue i tre av forsøksvirksomhetene og dessuten utvikle en intervjuguide som kan brukes i det videre arbeidet.

Fafo-notat 2018:23
Intervjuundersøkelse i tre virksomheter på Agder