Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Lønnsdannelsen i de skandinaviske landene

Prosjektleder

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

6F - et samarbeid mellom fem fagforbund i LO i Sverige: Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas förbund, Målareförbundet og Seko.

Prosjektperiode

 
april 2018
juni 2018

Lønnsdannelsen i de skandinaviske landene har mange likhetstrekk, men også noen forskjeller. I dette prosjektet skal vi kartlegge de ulike modellene, herunder likheter og forskjeller.