Aktive prosjekter

Prosjektleder

Roy A. NielsenOppdragsgiver(e)

PensjonskontoretProsjektperiode

 
april 2017
juni 2017

Pensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde - oppdatering med tall for 68-70 åringer

Analysene i Fafo-rapport 2017:03 "Pensjonsuttak før fylte 67 år" skal oppdateres med tall som inkluderer personer i alderen 68-70 år. Analysene skal dekke årene 2010-2015.