Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Pensjonsforum

Prosjektleder

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Erik Hernæs

Oppdragsgiver(e)

En rekke arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner, departementer og offentlige institusjoner, og finans- og forsikringsorganisasjoner

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

 
april 2007

Pensjonsforum fortsetter inn i 2015.

81998