Aktive prosjekter

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Eksterne forskere

Erik Hernæs


Oppdragsgiver(e)

En rekke arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner, departementer og offentlige institusjoner, og finans- og forsikringsorganisasjoner


Forskningstema

Pensjon


Prosjektperiode

 
april 2007

Pensjonsforum

Pensjonsforumet ble stiftet 26. april 2007, og drives av Fafo og Frischsenteret. Interessen for deltakelse i Pensjonsforumet har vært stor, og sentrale aktører innen statsforvaltning, fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og finansnæringen er representert i det nye forumet, sammen med forskningsmiljøene.

Følg linken over til egen side om Pensjonsforum