Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Slippery Suffering? A comparative ethnography of the encounter between survivors of war and the Scandinavian welfare states

Prosjektleder

Nerina Weiss

Eksterne forskere

Nerina Weiss

Oppdragsgiver(e)

NFR

Forskningstema

Asyl og migrasjon

Prosjektperiode

 
august 2014
juli 2017

Målet er en komparativ antropologisk studie av møtet mellom traumatiserte flyktninger fra Midtøsten og de skandinaviske velferdsstatene.