Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Teambasert styrermodell i Stokke kommune. En evaluering av erfaringer

Prosjektleder

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Ragnhild Steen Jensen

Oppdragsgiver(e)

Stokke kommune, seksjon barnehage

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Prosjektperiode

 
desember 2016
januar 2017

Stokke kommune har utviklet og implementert en egen teamstruktur kalt «Nyskapende teamstruktur» for de kommunale barnehagene.

Arbeidet startet i januar 2013, og den nye modellen ble implementert i august samme år. Fafo skal evaluere erfaringer med teambasert styrermodell i Stokke kommune basert på tre fokusgruppeingervjuer med hhv styrerne, barnehageadministrasjonen og tillitsvalgte. Fafo har i et tidligere prosjekt kartlagt omfang og erfaringer med alternative styrermodeller i norske barnehager (Fafo-rapport 2015:43). Funnene i det tidligere prosjektet er et viktig bakteppe for evalueringen.

Fafo-notat 2017:01
Erfaringer fra Stokke