Aktive prosjekter

Prosjektleder

Jon Rogstad


Prosjektdeltaker(e)

Olav Elgvin
Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

IMDiProsjektperiode

 
oktober 2019
januar 2020

Tiltak for varig sysselsetting - en kunnskapsoppsummering

I dette prosjektet skal det lages en kunnskapsoppsummering om forskning på offentlige tiltak som kan bidra til å bedre den varige tilknytningen til arbeidsmarkedet for innvandrere. Vi oppsummerer forskning fra Europa og Canada.