Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Trakassering i arbeidslivet

Oppdragsgiver(e)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Prosjektperiode

 
januar 2018
september 2018

Hensikten med prosjektet er å framskaffe kunnskap om forebygging og håndtering av seksuell trakassering og trakassering på bakgrunn av kjønn i hotell- og restaurantbransjen i Skandinavia.

Vi skal gjennomføre kvalitative dybdeintervjuer med representanter for arbeidsgiver, avdelingsledere og ansatterepresentanter ved tre store hoteller (ett i hvert land). Lovreguleringen av trakassering/seksuell trakassering i Norge, Sverige og Danmark vil være bakteppe for vurdering av intervjudata fra hvert enkelt land.

Fafo-rapport 2018:29
Erfaringer fra tre hoteller i Danmark, Norge og Sverige