Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Inger Marie Hagen


Prosjektdeltaker(e)

Anne Hege Strand

Oppdragsgiver(e)

Barne og likestillingsdepartementet


Forskningstema

Arbeidstid


Prosjektperiode

 
september 2017
desember 2017

Arbeidsgiveres holdning til foreldrepermisjon

Tidligere forskning viser at forhold knyttet til arbeidslivet er viktige for hvorvidt ansatte ønsker å benytte seg av rettighetene til foreldrepermisjon. Prosjektet søker å kartlegge arbeidsgiveres holdninger til bruk av foreldrepermisjon og i hvilken grad virksomhetene tilrettelegger for en god balanse mellom arbeids- og familieliv.