Arbeidsinnvandrere med brakkesyke? En pilotstudie om rusmiddelbruk blant østeuropeere i Norge

Formålet med prosjektet er å kartlegge eksisterende kunnskap og identifisere kunnskapshull når det gjelder rusmiddelbruk blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere og konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene. Prosjektet er finansiert gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning Rusmiddelforebygging i Arbeidslivet.


Prosjektdeltaker(e)

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

HelsedirektoratetProsjektperiode

september 2015
april 2016

Fafo-rapport 2017:38
En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge