Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet - modul 2

Prosjektleder

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

Prosjektperiode

 
mars 2016
desember 2016

I denne modulen rettes søkelyset mot bruk av fagkompetanse og arbeidsorganisering i den enkelte virksomhet.

Dette er andre modul i et prosjekt for Fagforbundet om barne- og ungdomsarbeideren. Søkelyset rettes mot bruk av fagkompetanse og arbeidsorganisering i den enkelte virksomhet.

Formålet med denne undersøkelsen er å få ny kunnskap om i hvilken grad barne- og ungdomsarbeiderne får tatt i bruk sin fagkompetanse og hvilken betydning dette har for arbeidsorganisering, kompetanse og kvalitet, sett fra fagarbeiderens, ledelsens og andre ansattes ståsted.

Fafo-notat 2014:10
En kunnskapsstatus

Fafo-rapport 2017:01
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole