Fullførte prosjekter

Prosjektdeltaker(e)

Anne Britt Djuve
Jon Rogstad

Eksterne forskere

Anne Britt Djuve


Oppdragsgiver(e)

Kommunal- og moderniseringsdepartementetProsjektperiode

 
januar 2014
juni 2014

Bedre levekår for Rom i Oslo

Prosjektet skal gjennom intervjuer med rom-folk, nøkkelinformanter i hjelpeapparatet og relevant byråkrati vurdere treffsikkerhet og gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen

Prosjektet skal gjennom intervjuer med rom-folk, nøkkelinformanter i hjelpeapparatet og relevant byråkrati vurdere treffsikkerhet og gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen

Fafo-rapport 2014:50
Evaluering av Handlingsplan for å bedre levekårene blant rom i Oslo

82002