Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Bedre levekår for Rom i Oslo

Prosjektdeltaker(e)

Anne Britt Djuve
Jon Rogstad

Eksterne forskere

Anne Britt Djuve

Oppdragsgiver(e)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prosjektperiode

 
januar 2014
juni 2014
Prosjektet skal gjennom intervjuer med rom-folk, nøkkelinformanter i hjelpeapparatet og relevant byråkrati vurdere treffsikkerhet og gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen

Prosjektet skal gjennom intervjuer med rom-folk, nøkkelinformanter i hjelpeapparatet og relevant byråkrati vurdere treffsikkerhet og gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen

Fafo-rapport 2014:50
Evaluering av Handlingsplan for å bedre levekårene blant rom i Oslo

82002