Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Axel W. Pedersen (Nova)


Oppdragsgiver(e)

LO


Forskningstema

Pensjon


Prosjektperiode

 
januar 2007
mars 2008

Beregninger av konsekvenser av alternative AFP-modell

Fafo skal se på beregninger av konsekvensene av alternative AFP-modeller.

Fafo-notat 2008:12

81399