Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Hanne Cecilie Kavli


Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Eksterne forskere


Oppdragsgiver(e)

LO


Forskningstema

Arbeidstid


Prosjektperiode

 
november 2013
august 2014

Deltid blant kvinner med innvandrerbakgrunn

Arbeidstid blant innvandrede kvinner i Norge

En registerbasert analyse av overganger fra deltid og heltid og fra deltid og ut av lønnet arbeid.

81984