Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Jon Helgheim Holte


Prosjektdeltaker(e)

Tone Fløtten

Oppdragsgiver(e)

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap (NDFU)


Forskningstema

Fattigdom


Prosjektperiode

 
juli 2018
februar 2019

Evaluering av ALLEMED

ALLEMED er et informasjons- og handlingsverktøy som er utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU).

Hensikten er å hjelpe frivillige organisasjoner og kommuner i arbeidet med å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av deres økonomiske situasjon. I løpet av høsten 2018 skal ALLEMED implementeres i 40 norske kommuner. Fafo skal evaluere prosjektet på oppdrag av NDFU. Formålet er å få mer kunnskap om hvordan ALLEMED-verktøyet fungerer, og hva som eventuelt kan gjøres for å forbedre det.