Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Kristin Alsos


Prosjektdeltaker(e)

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

KSProsjektperiode

 
juni 2017
februar 2018

KS - Lokale særavtaler

Prosjektet skal kartlegge omfanget av og innholdet i lokale særavtaler i kommunal sektor, med hovedvekt på særavtaler som ikke er hjemlet i sentrale særavtaler.