Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Likebehandling ved utleie av arbeidstakere

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten
Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

 
juni 2015
desember 2015

I 2013 ble det innført regler som skulle sikre at arbeidstakere som er leid ut fra et bemanningsforetak skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som om de hadde blitt ansatt direkte i innleiebedriften. Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Fafo oppdraget med å undersøke hvorvidt disse reglene etterleves. Prosjektet tar sikte på å se nærmere på hvordan reglene praktiserers, om aktører forsøker å omgå reglene, på hvilken måte eventuelle brudd håndheves og om det er behov for nye tiltak.

Fafo-rapport 2016:15
Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft