Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad


Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

LOProsjektperiode

 
april 2013
desember 2014

Hvordan virker den norske modellen på virksomhetsnivå

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan den norske samarbeidsmodellen praktiseres på virksomhetsnivå, og hvilke betingelser som kan styrke eller svekke denne modellen.

81931