Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Hvordan virker den norske modellen på virksomhetsnivå

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

 
april 2013
desember 2014

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan den norske samarbeidsmodellen praktiseres på virksomhetsnivå, og hvilke betingelser som kan styrke eller svekke denne modellen.

81931