Prosjektleder

Jon Rogstad


Prosjektdeltaker(e)

Jon Rogstad

Eksterne forskere

Jon Horgen Friberg


Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsrådProsjektperiode

 
juli 2012
desember 2013

Norsk nettverk for migrasjonsforskning

81962