Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Permitteringsliknende ordninger i andre land. En oversikt

Prosjektleder

Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Forskningstema

Ansettelsesformer

Prosjektperiode

 
august 2017
mars 2018

Permitteringer er ett av flere virkemidler som kan brukes for å tilpasse arbeidsinnsatsen i en virksomhet til etterspørselen etter dens varer og tjenester.

Prosjektet skal munne ut i en oversikt over permitteringslikende ordninger, hvordan permitteringsordningene er organisert, og hvilke krav og betingelser som finnes, i Danmark, Finland og Sverige, og i Belgia, Tyskland, Østerrike og Storbritannia. Vi vil også trekke inn Norge, slik at det blir tydelig hvordan disse landenes ordninger eventuelt skiller seg fra ordningen vi har i Norge. I tillegg skal permitteringsordningene ses i sammenheng med andre muligheter for fleksible tilpasninger virksomheter har, slik disse gis gjennom stillingsvernet i de ulike landene. Fafo vil også søke etter og beskrive forskning og evalueringer om de permitteringsliknende ordningene i landene som det fokuseres på.

Fafo-rapport 2018:11
Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv