Slippery Suffering? A comparative ethnography of the encounter between survivors of war and the Scandinavian welfare states

Målet er en komparativ antropologisk studie av møtet mellom traumatiserte flyktninger fra Midtøsten og de skandinaviske velferdsstatene.

Prosjektleder

Nerina Weiss


Eksterne forskere

Nerina Weiss


Oppdragsgiver(e)

NFR


Forskningstema

Asyl og migrasjon


Prosjektperiode

august 2014
juli 2017
91429