Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter. Likheter og forskjeller

Prosjektleder

Lise Lien

Oppdragsgiver(e)

NHO Service - Arbeidsmiljøfondet

Prosjektperiode

 
august 2017
april 2018

I dette prosjektet vil vi undersøke hva private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter med lavt sykefravær gjør for å oppnå lavt sykefravær og om det er forskjeller og likheter i hvordan de oppnår dette.