Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Arbeidsinnvandring og fleksible bemanningsstrategier i fire bransjer

Anne Mette Ødegård

2014

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård

Arbeidsinnvandring og fleksible bemanningsstrategier i fire bransjer