Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid

Jon Horgen Friberg og Hedda Haakestad

Søkelys på Arbeidslivet Årgang 32 2015

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg, Hedda Haakestad

Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid